Visuotinis asociacijos “Luokės sporto klubas” narių susirinkimas

2017 m. kovo 25 d. įvyko visuotinis asociacijos “Luokės sporto klubas” narių susirinkimas. Susirinkimo metu buvo aptartį šiais metais laukiantys darbai, apsvarstyta “Luokės sporto šventės 2017” programa, surengti asociacijos “Luokės sporto klubas” valdybos ir prezidento rinkimai, oficialiai įregistruoti nauji klubo nariai.

Vienbalsiu narių pritarimu buvo nuspręstą valdybos narių skaičių išplėsti iki šešių, taip į klubo valdymą įtraukiant rėmėjų ir jaunimo atstovus. Savo balsus pareiškus visiems klubo nariam patvirtinta nauja valdybos sudėtis:

 

  • Ričardas Škultinas
  • Algis Klimas
  • Daiva Pociutė
  • Vytautas Klimas
  • Vitoldas Sudintas
  • Lukas Šimkus

Daugumos sprendimu valdybos pirmininku išrinktas Ričardas Škultinas. Antrai kadencijai klubo narių sprendimo prezidentu buvo išrinktas Donatas Limantas. Susirinkimo metu taip pat vyko “Luokės sporto ir laisvalaikio centro” administratoriaus rinkimai. Centro administratoriaus pareigos buvo patikėtos Edvardui Limantui.

Susirinkimo metu taip pat oficialiai buvo įregistruoti 5 nauji klubo nariai: Saulius Šukutis, Marius Norkus, Darius Norkus, Vilius Klimas ir Inesa Škultinienė.

Visai komandai linkime sėkmės ateities darbuose.