Luokės sporto klubas

Asociacija "Luokės sporto klubas" įkurta 2013 m. siekia:

 • Organizuoti sportinius renginius, varžybas, sporto populiarinimo renginius;
 • Mokyti fizinio ugdymo procesą nukreipti į sveikatos stiprinimą;
 • Vesti sveikos gyvensenos mokymo paskaitas, seminarus Klubo nariams ir visuomenei.
 • Sudaryti sąlygas visiems norintiems tobulėti ir siekti aukštų sportinių rezultatų;
 • Dalyvauti sveikatos ugdymo, socialinių ir kitų projektų kūrime, įtraukiant į kūrybinę veiklą Klubo narius;

Tikslai

 • Vienyti sportu užsiimančius bei sportą mėgstančius asmenis, siekiančius laisvu nuo darbo ir mokslo laiku užsiimti sportu;
 • Propaguoti sportinę veiklą, bendrauti su kitų seniūnijų ir rajonų sportininkais;
 • Organizuoti ir dalyvauti įvairių sporto šakų varžybose; Inicijuoti visų amžiaus grupių žmonių dalyvavimą rajono ir respublikos sporto klubų veikloje;
 • Bendradarbiauti su Lietuvos sporto federacijomis, sporto bei kitomis organizacijomis;
 • Atstovauti Klubo nariams vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose;
 • Užmegzti ir palaikyti ryšius su kitų valstybių firmomis, sportinėmis ir kitomis organizacijomis;
 • Dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, įvairių programų konkursuose, siekiant finansinės paramos klubo veiklai; Skirti ypatingą dėmesį jaunimo nusikalstamumo stabdymui, alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijai ir užimtumo problemoms spręsti;

Valdyba

Valdybos pirmininkas:
Ričardas Škultinas

Valdybos nariai:
Ričardas Škultinas
Algis Klimas
Vytautas Klimas
Daiva Pociutė
Vitoldas Sudintas
Lukas Šimkus

Informacinė grupė

Grupės vadovas:

Ridas Bieliajevas
ridas@luokessportas.lt


Žurnalistės:
Deimantė Bieliajevaitė
deimante@luokessportas.lt

Inesa Bielskytė
inesa@luokessportas.lt

Įstatai

Susipažinti su įstatais galite čia:

Asociacijos "Luokės sporto klubas" įstatai

Nariai

Šiuo metu asociacija "Luokės" sporto klubas vienyja 20 narių. Norite tapti nariu? Užpildykite nario anketą, pasirašykite ir atsiųskite info@luokessportas.lt. Asociacijos "Luokės sporto klubas" nario anketa

Prezidentas

Asociacijos "Luokės sporto klubas" steigėjai: Ridas Bieliajevas, Rolandas Bieliajevas, Donatas Limantas. Asociacijos “Luokės sporto klubo” 2017 m. kovo 25 d. narių susirinkimo metu asociacijos prezidentu antrai kadencijai buvo išrinktas Donatas Limantas