Luokės miestelio sporto bendruomenės iniciatyva įkurta asociacija „Luokės sporto klubas“. Jo steigėjai klubo prezidentas Donatas Limantas, Ridas Bieliajevas ir Rolandas Bieliajevas. „Luokės sporto klubas“ oficialiai įregistruotas 2013 m. kovo 21 d., klubo būstinė Žemaitės g. 3-3, Luokė.

Pagrindiniai klubo tikslai sukurti tinkamą ir visiems prieinamą sportinę aplinką, skatinti jaunimo užimtumą, sudaryti prieinamesnes sąlygas seniūnijos jaunimui sportuoti Telšių rajono sporto mokykloje ir kituose Telšių miesto sporto būreliuose, organizuoti sporto šventes, organizacinėmis ir kitomis priemonėmis prisidėti prie dalyvavimo įvairių sporto šakų Telšių rajono pirmenybėse, kaimo seniūnijų pirmenybėse, moksleivių čempionatuose ir kituose turnyruose, skatinti jaunimą įsilieti į klubo veiklą ir suteikti jam įgūdžių klubo valdymo srityje.

Main page